Стихи про белоруссию для детей

Вершы пра Беларусь для дзяцей


Родны край
О мой любы родны край,
Ты — прыгожы, нібы рай.
І нідзе ў другіх краях
Шчасным быць не змог бы я.
Ніл Гілевіч

Радзіма
Бор адвечны, рэк разлівы,
Залатыя горы-нівы,
Неба вольнае над імі, —
Гэта ўсё мая Радзіма.
Дом наш, ласкаю сагрэты,
Продкаў мудрых запаветы,
Мова, спеўная надзіва, —
Гэта ўсё мая Радзіма.
Курганы і абеліскі,
Спапялёных вёсак спіскі
І Чарнобыль за плячыма, —
Гэта ўсё мая Радзіма.
Мары смелыя на старце,
Пагранічнікі на варце,
Ясны свет перад вачыма, —
Гэта ўсё мая Радзіма.
Мікола Маляўка

Мой край
Мая зямля, мой родны дом
Завецца Беларуссю.
Я знаю: пад тваім крылом
Заўсёды прытулюся.
У час трывогі і бяды
З табою мы адзіныя,
З любоўю шчыраю заўжды
Заву цябе Радзімаю.
Валерыя Бароўская

Зямля мая
Хлапчук з пабітымі каленцамі,
Па сцежках родных гойсаў я,
І ты здавалася маленькаю,
Мая, над Нёманам, зямля.
За жураўлямі рваўся ў вырай,
Не разумеў тады, малы,
Чаму з такой тугою шчыраю
Гучыць адлётнае «кур-лы».
Ад успамінаў вочы ясняцца
Цяпер, у век немалады,
Бо тут вясёлкі перавясялам
Спавіты лепшыя гады.
Не цешыць прыгажосць чужая,
Як свой куточак на зямлі,
Таму на лёс яны і жаляцца
Ў асеннім небе, жураўлі.
Здаецца, сам лячу над пожнямі,
Твой сын, вясёлы і ў журбе,
Я не змагу да дня апошняга
Адкрыць і ўсю спазнаць цябе.
Такая ты ў жыцці вялікая,
Мая, над Нёманам, зямля, —
Ад хаты матчынай пад ліпамі
Да неба з плачам жураўля.
Мікола Маляўка

Наш край
Наш край яснавокі —
З маленства любімы куток.
Тут слова і песні вытокі.
На карце — кляновы лісток.
На радасць жыві і на славу,
Ні гора, ні ліха не знай.
Стой мужна за верную справу,
Наш край!
Уладзімір Паўлаў

Адкрыццё
Нарэшце
Я таксама
Убачыў
Мірскі замак,
Нясвіжскі,
Навагрудскі…
А потым —
Пояс Слуцкі.
Гляджу зачаравана:
Уся аперазана,
Нібыта паясамі,
Стагоддзяў галасамі
Любімая Айчына.
Здаецца,
За плячыма
Я адчуваю
Крылы.
А вы
Свой край
Адкрылі?
Уладзімір Мазго

Радзіма
Жыццё падарыла нам дзіва:
Як ветрыку лёгкі павеў,
Аднойчы пачуеш — «Ра-дзі-ма…»
Пасля зразумееш — навек.
І будуць дарогі вяртацца
У той незабыўны куток,
Дзе ў квецені белых акацый
Жыцця твайго чысты выток,
Дзе змалку да болю знаёмы
І дрэвы, і твары людзей,
І роўнага болей якому
Ніколі не знойдзеш нідзе.
Мікола Пракаповіч

Радзіма
Я люблю цябе, Радзіма,
Мой прыгожы, мілы край.
Ад душы жадаю ўздыму —
Ты квітней і нас натхняй.
Можа, буду я далёка —
Не забуду родных слоў,
Спеў крынічкі, буслаў клёкат,
Шлях той, што вядзе дамоў.
Юля Ціхан
Радзіма
Дарагая спадчына —
Гэта ты, зямля мая,
Гэта мова матчына,
Без якой нямая я.
Лена Казючыц
Беларускія краявіды
Беларускія
Краявіды…
Перазвоны
Азёр і бароў.
Над палеткамі
Бульбы і жыта —
Песня
Велічных курганоў.
Гэта наша
Зямля дарагая,
Гэта нашы
Лугі і палі,
Над якімі
Спрадвеку лунае
Бусел —
Сімвал
Бяссмерця
Зямлі.
Анатоль Грачанікаў
Беларусь мая
Бягуць жыты за небакрай
А месяц — ягадны і ройны.
За наш духмяны каравай
Сягоння чалавек спакойны.
Зямлі багатыя дары,
І працаўнік адвеку дбайны:
Свае плугі і трактары,
Свае машыны і камбайны.
Над лесам неба ў жураўлях,
І ўвосень напрарочаць гусі
І новы дзень, і светлы шлях,
І росквіт мілай Беларусі.
Віктар Гардзей
Беларусь
Ад Нёмана да Сожа —
Так светла і прыгожа.

Дзе Нарач, Белавежа —
Гаюча так і свежа.
Суладна і супольна,
Гасцінна, хлебасольна.
І радасна на дзіва,
Бо гэта ўсё — Радзіма!
Уладзімір Мазго
Карта роднай Беларусі
Разглядаем
Мы з Марусяй
Карту
Роднай Беларусі.
Колькі сёл тут,
Гарадоў!
Колькі рэчак
І лясоў!
Вадаёмаў жа,
Азёраў
Быццам тых
На небе зорак.
Што й казаць:
Багаты край
І прыгожы —
Чым не рай?
Кастусь Жук
Наш родны край — прыгожы самы
Вядома ўсім, што вельмі шмат
Куткоў на свеце дзіўных.
Але не менш, а болей, брат,
Іх на тваёй радзіме,
У нашым краі дарагім,
У Беларусі роднай.
Не памяняешся ні з кім
Яе красою годнай.
Іван Муравейка

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ СТИХИ ПРО РОДИНУ

— Что значит: Родина моя? –

Ты спросишь. Я отвечу:

— Сначала тропочкой земля

Бежит тебе навстречу.

Потом тебя поманит сад

Душистой веткой каждой.

Потом увидишь стройный ряд

Домов многоэтажных.

Потом пшеничные поля

От края и до края.

Всё это – Родина твоя,

Земля твоя родная.

Н. Полякова

Родина

Что мы Родиной зовём?

Солнце в небе голубом

И душистый, золотистый

Хлеб за праздничным столом.

Что мы Родиной зовём?

Дом, где мы с тобой растём,

И берёзки, вдоль которых,

Взявшись за руки, идём.

В. Степанов

***

Что такое Родина наша?

Солнце, лес, дыхание пашен,

Сад в цвету, где не молкнут пчёлы,

И твой дом, и огни твоей школы.

Наша Родина – труд и праздник,

Сто дорог для тебя самых разных,

И любовь твоя к папе и к маме,

И ты сам – не один, а с друзьями.

А. Костецкий

Родина

Если скажут слово «родина»,

Сразу в памяти встаёт

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот,

У реки берёзка-скромница

И ромашковый бугор…

А другим, наверно, вспомнится

Свой родной московский двор.

В лужах первые кораблики,

Где недавно был каток,

И большой соседней фабрики

Громкий радостный гудок.

Или степь, от маков красная,

Золотая целина…

Родина бывает разная,

Но у всех она одна!

З. Александрова

Лучше нет родного края

Жура-жура-журавель!

Облетел он сто земель.

Облетал, обходил,

Крылья, ноги натрудил.

Мы спросили журавля:

— Где же лучшая земля?

Отвечал он, пролетая:

— Лучше нет родного края!

П. Воронько

Родная земля

Есть своя

Родная земля

У ручья

И у журавля.

И у нас с тобой

Есть она,

И земля родная

Одна.

П. Синявский

Наша Беларусь

Край ты наш,

родной,

Любимый:

Ветер синий,

Рёв лосиный,

Вековые песни

Бора,

Синью полные

Озёра.

Лучше нет Земли

На свете:

Крикни –

Песнею ответит…

Мёд и тот

Здесь сладкий самый…

Край наш –

Весь

как ласка

Мамы.

В. Каризна

Родина

Я люблю свою малую родину,

этот светлый берёзовый край.

И багровые гроздья смородины,

и черёмухи цвет в тёплый май.

И такие здесь реки красивые,

и озёра с хрустальной водой.

Проживают тут люди счастливые,

наслаждаясь такой красотой.

На рассвете туман всюду стелется,

над низиной, над быстрой рекой.

Здесь всех раньше встает наше солнышко,

Подымаясь над новой землёй.

Н. Юдина

Наша Конституция

Она – наша мудрость,

Она – наша слава.

Она нам дала

Нерушимое право

Мечтать и учиться,

Трудиться,

Дерзать,

Уверенно к цели заветной

Шагать.

Она – наша гордость,

И наше доверье,

И в завтрашний день

Открывает нам

Двери…

Как компас,

Как солнце

Она в нашей жизни.

В ней доблесть и слава

Любимой Отчизны!

Н. Гончаров

Наш герб

Различным образом державы

Свои украсили гербы.

Вот леопард, орёл двуглавый

И лев, встающий на дыбы.

Такой обычай был старинный,

Чтоб с государственных гербов

Грозил соседям лик звериный

Оскалом всех своих зубов.

Но не орёл, не лев, не львица

Наш герб украсили собой.

На гербе контур Беларуси

В лучах от солнца над Землей.

Мы не грозим другим народам,

Но бережём просторный дом,

Где небо есть под небосводом

Всему, живущему трудом.

Не будет недругом расколот

Союз народов никогда!

Пусть будет вечной дружба наша,

Земля, и колос, и звезда!

С. Михалков

СТИХИ ПРО РОДИНУ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ

Минск – красивая столица,

Ты – сердце Родины моей,

И я хочу тобой гордиться –

Из года в год ты всё светлей.

Г. Красковская

***

На широком просторе

Предрассветной порой

Встали алые зори

На родимой страной.

С каждым годом всё краше

Дорогие края…

Лучше Родины нашей

Нет на свете, друзья!

А. Прокофьев

Лучше нет земли родной!

Подрасту – про всё узнаю,

В небе, в море побываю,

Посмотрю другие страны,

Горы, реки, океаны.

А потом вернусь домой:

Лучше нет земли родной!

В. Кудлачёв

Наш край

То берёзка, то рябина,

Куст ракиты над рекой.

Край родной, навек любимый,

Где найдёшь ещё такой!

От морей до гор высоких,

Посреди родных широт,

Всё бегут, бегут дороги,

И зовут они вперёд.

Солнцем залиты долины,

И куда ни бросишь взгляд –

Край родной, навек любимый,

Весь цветёт, как вешний сад.

А. Пришелец

Записи созданы 1581

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх